Κυπριακή Υπηκοότητα

Απλή και γρήγορη υπηκοότητα της ΕΕ

Βασικά στοιχεία:

 • Επένδυση € 2.000.000 συν Φ.Π.Α. σε οικιστικά ακίνητα, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει μόνιμη, ιδιωτική κατοικία με αγοραία αξία τουλάχιστον € 500.000 πλέον ΦΠΑ. Ο αιτών έχει το δικαίωμα να επενδύσει σε ένα ή περισσότερα ακίνητα.
 • Περίοδος έγκρισης 3-4 μηνών.
 • Διπλή υπηκοότητα.
 • Παρέχεται σε όλη την οικογένεια και σε όλα τα οικονομικά εξαρτώμενα παιδιά έως 28 ετών.
 • Πλήρη δικαιώματα της ΕΕ: Ελευθερία διαμονής, εργασίας  και ταξιδιού.
 • Ταξιδέψτε σε 157 χώρες παγκοσμίως.
 • Μπορείτε να έχετε μια επιχείρηση στην Κύπρο και σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.
 • Ευέλικτο. Καμία υποχρέωση διαμονής.
 • Δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια της ΕΕ με πολύ χαμηλότερα δίδακτρα.

Οι αιτούντες οφείλουν να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Μόνιμη Διαμονή Κύπρος

Εύκολη και Απλή διαδικασία μέσα σε δύο μήνες

Βασικά στοιχεία

 • Επενδύσεις € 300.000 συν ΦΠΑ.
 • Υποχρεωτική επίσκεψη, μία φορά κάθε δύο χρόνια.
 • Απλή, γρήγορη διαδικασία (μέσα σε δύο μήνες).
 • Επένδυση σε καινούρια ακίνητα.
 • Δεν υπάρχουν φορολογικές συνέπειες.
 • Ζήστε ελεύθερα στην Κύπρο.
 • Ισχύει για όλη την οικογένεια (Παππούδες, Γονείς και παιδιά έως 25 ετών).
 • Οι άδειες για τον εαυτό σας και τα εξαρτώμενα πρόσωπα ισχύουν για πάντα, δεν απαιτείται ανανέωση.
 • Ασφαλιστική εγγύηση για το μέλλον.
 • 1ετής Schengen visa σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρεσβεία στη Λευκωσία.
 • Μπορείτε να έχετε μια επιχείρηση στην Κύπρο και σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για υπηκοότητα της ΕΕ – Σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύετε εύκολα σε όλη την Ευρώπη.
 • Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση ανώτερης ποιότητας.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Compass

 • Μοναδικό αίσθημα ηρεμίας, οι εμπειρογνώμονες μας σας θα σας δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε όλα τα ζητήματα.
 • Λύση με ένα άτομο μόνο.
 • Άριστες  γνώσεις της νομοθεσίας και όλων των μεθόδων για την εξασφάλιση επιτυχημένων αιτήσεων.
 • Τεράστια εμπειρία στην επεξεργασία και διαχείριση των αιτήσεων.
 • Συνεργασία με τις αρχές και όλους τους νομικούς συμβούλους.
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων – ειλικρίνεια – γνησιότητα.